Windows şimdiye kadar kullandığınız tüm wifi şifrelerini hatırlar, bu yüzden tekrar tekrar wifi şifresi girmek zorunda kalmazsınız. Sizde eski bağlandığınız bir ağın şifresini bulmak istiyorsanız veya bir yerde wifiye bağlı bilgisayarın bağlandığı ağın şifresini bularak bir hacker gibi hissetmek istiyorsanız bu basit adımları izleyebilirsiniz.

  1. Öncelikle windows tuşu + R tuşuna basarak bu sekmeyi açıyoruz
Çalıştır

Microsoft tarafından Windows komut satırı cmd.exe ve Windows Script Host’a alternatif olarak geliştirilen yeni nesil bir komut satırı uygulamasıdır.

Vikipedi

2. powershell yazarak PowerShell, olarak adlandırılan komut satırını açıyoruz.

PowerShell yazılı Çalıştır Sekmesi

3. “Enter” Tuşuna bastıktan sonra açılan sayfaya bu kodu yapıştırın.

$listProfiles = netsh wlan show profiles | Select-String -Pattern "All User Profile" | %{ ($_ -split ":")[-1].Trim() };
$listProfiles | foreach {
	$profileInfo = netsh wlan show profiles name=$_ key="clear";
	$SSID = $profileInfo | Select-String -Pattern "SSID Name" | %{ ($_ -split ":")[-1].Trim() };
	$Key = $profileInfo | Select-String -Pattern "Key Content" | %{ ($_ -split ":")[-1].Trim() };
	[PSCustomObject]@{
		WifiProfileName = $SSID;
		Password = $Key
	}
}
sonuç olarak böyle görünecektir.

4. Tekrar “Enter” Tuşuna bastıktan sonra;

wifi kullanıcı adları ve şifreleri

5. Sonuç olarak geçmişte bağlı olduğu tüm wifi ağlarının isim ve şifrelerini bulmuş olacaksınız.